خرید سوله در یافت آباد 600متر

کدفایل/41578/ 1500متر کل مساحت/600متر سالن/100آمپر برق 3فاز/سند:تکبرگ/100متر اداری/9متر نگهبانی/قیمت:متری 38میلیون تومان/شماره تماس:09202020444