خرید سوله در گلگون220متر

کدفایل:41704/مساحت کل:300متر/سالن:220متر/برق:32آمپر/سند دارد/اداری 50متر/

قیمت:2میلیارد تومان/شماره تماس:09202020444