خرید سوله در ورامین13000متر

کد فایل: 18650

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 40000 ، نوع کف سالن: سیمان ، آب: دارد ، سن بنا: 30 ، متراژ سوله: 13000 برق: 160 ، نوع کاربری: مرغداری گاز: دارد ارتفاع دیوار: آجری ارتفاع تاج سوله: 4 وضعیت سند: 6 دانگ