خرید سوله در ورامین 180متر

کدفایل:41744/مساحت کل:360متر/سالن:180متر/برق 32آمپر/50متر اداری/قیمت:72میلیون تومان/شماره:09123357933/