خرید سوله در ورامین 170متر

کد فایل: 37315

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 9000 ، متراژ سوله: 1700 برق: سه فاز گاز: دارد صنعتی وضعیت سند: شش دانگ