خرید سوله در ورامین 1200متر

کد فایل: 19327

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 40000 ، نوع کف سالن: موزائیک ، آب: چاه ، سن بنا: 12 سال ، متراژ سوله: 1200 برق: 50 آمپر سه فاز ، نوع کاربری: نساجی ارتفاع دیوار: سیمان ارتفاع تاج سوله: 10 وضعیت سند: شش دانگ