خرید سوله در محمد شهر 10000متر

کد فایل: 36861

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 10000 ، آب: جاه ، متراژ سوله: 500 ، برق: 50 آمپر ، نوع کاربری: پرورش ماهی ، مساحت اداری: 120 وضعیت سند: شاهنشاهی