خرید سوله در صفادشت600متر

کد فایل: 37193

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 5000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: چاه متراژ سوله: 600 برق: 150 آمپر مساحت اداری: 400 سند: اوقافی جرثقیل سقفی: 10 تن و دو عدد سه تن