خرید سوله در صفادشت4700متر

کد فایل: 36967

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 14000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: چاه متراژ سوله: 4700 محوطه: ، برق: 100 گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 9 تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: 12