خرید سوله در شهریار 200متر

کد فایل: 34847 متراژ کل زمین: 570 متراژ سوله: 200 برق: 32آمپرگاز: دارد
شماره تماس:09202020444
قیمت:گارشناسی