خرید سوله در شهرک صنعتی شمس آباد 150 متر

خرید سوله در شهرک صنعتی شمس آباد 150 متر
کد فایل: 38822، متراژ کل زمین: 3000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا:  ، متراژ سوله: 1500 ، نوع کف محوطه: ، برق:  ، نوع کاربری:  ، مساحت اداری: 80 ، گاز: 60 ، :  ، مساحت نگهبانی:  ، تعداد خط تلفن: 3خط