خرید سوله در شهرک دانش267متر

کد فایل: 37388

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 267 آب: دارد متراژ سوله: 157 برق: دارد ، نوع کاربری: صنعتی گاز: دارد ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد وضعیت سند: 6دانگ