خرید سوله در شهرک ایوانکی2000متر

کد فایل: 37377

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 4000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: شهرک متراژ سوله: 2000 برق: 300امپر ، نوع کاربری: شیمیایی ، مساحت اداری: 100 ، گاز: ایستگاه400g تعداد خط تلفن: 4خط وضعیت سند: دفترچه شهرک