خرید سوله در شریف آباد5500متر

کد فایل: 37127

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 50000 آب: چاه متراژ سوله: 5500 برق: 3فاز100آمپر سند: 6دانگ ،