خرید سوله در جاده مخصوص 1500متر

کدفایل:41833

مساحت کل:6250

300آمپربرق+چاه عمیق سند 6دانگ امکانات دارد 700متر اداری

قیمت متری:8/000/000 تومان