خرید سوله در جاده قم 27هزارمتر

کدفایل:41973

مساحت زمین:65000

مساحت سوله:27000

آب :دارد

برق:دارد

سند:دارد

دفتری:200متر

قیمت کل:70میلیارد تومان

شماره تماس:09202020444