خرید سوله در جاده قدیم610متر

کد فایل: 36954

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 610 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد متراژ سوله: 540 برق: 25 آمپر ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 50 ،