خرید سوله در جاده قدیم 150متر

کد فایل: 37019

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 5000 آب: داردمتراژ سوله: 150 برق: 25 آمپر مساحت اداری: 120مساحت نگهبانی: 30 ، تعداد خط تلفن: دارد وضعیت سند: 6 دانگ