خرید سوله در جاده قدیم 150متر

کد فایل: 19070

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 390 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد متراژ سوله: 150، برق: 100 آمپر ، نوع کاربری: هیچکدام گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 5/7 ، تعداد خط تلفن: 1 ، ارتفاع تاج سوله: 9 متر وضعیت سند: شش دانگ