خرید سوله در جاده قدیم 1200متر

کد فایل: 37112

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 2520 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد متراژ سوله: 1200 برق: 100 ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 50 ، گاز: دارد ، تعداد خط تلفن: داردوضعیت سند: 6دانگ ،