خرید سوله در جاده قدیم کرج500متر

خرید سوله در جاده قدیم کرج500متر

کدفایل:41736/مساحت کل:1100متر/سالن:500متر/250آمپربرق/دارای امکانات/160متر اداری/قیمت:11میلیارد تومان/شماره تماس:09193352736/