خرید سوله در جاده قدیم زرندیه2200متر

کد فایل: 37091

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 3350 آب: لوله کشی وچاه عمیق متراژ سوله: 2200 برق: 3تاتک فاز+50امپر ، نوع کاربری: تجاری صنعتی گاز: دارد تعداد خط تلفن: دارد سرمایش و نوع آن: دارد ، گرمایش و نوع آن: دارد ، وضعیت سند: شش دانگ منگوله دار