خرید سوله در جاده فتح 120 متر

خرید سوله در جاده فتح 120 متر
کد فایل: 38832 ، متراژ کل زمین: 1850 ، نوع کف سالن:  ، آب: شهری ، سن بنا:  ، متراژ سوله: 1200 ، نوع کف محوطه: ، برق: 450آمپر ، نوع کاربری:  ، مساحت اداری: 700 ، گاز: دارد