خرید سوله در جاده شهریار3050متر

کد فایل: 37041

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 3050 ، نوع کف سالن: سنگ ، آب: چاه عمیق متراژ سوله: 900 برق: 100 آمپر مساحت اداری: 50 ، گاز: صنعتی دارد ، ارتفاع دیوار: 6 تعداد خط تلفن: دارد وضعیت سند: شش دانگ