خرید سوله در اشتهارد 800متر

کد فایل: 22166

کل زمین: 2400

آب: شهرک

متراژ سوله: 800

وضعیت سند: دفتر چه ای

شماره تماس:09202020444

قیمت:کارشناسی