خرید سوله در اسلامشهر360متر

کد فایل: 37405

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 750 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد متراژ سوله: 360 برق: 100 مساحت اداری: 100 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 7 ، تعداد خط تلفن: دارد وضعیت سند: شش دانگ ،