خرید سوله در احمدآباد مستوفی233متر

کد فایل: 36975

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 233 آب: شهری متراژ سوله: 102 برق: 25 آمپر گاز: دارد تعداد خط تلفن: دارد وضعیت سند: 6 دانگ ،