خرید سوله در احمدآبادمستوفی400متر

کد فایل: 36846 ،

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 800 ، آب: شهر ، متراژ سوله: 400 برق: 50آمپر ، مساحت اداری: 60 ، گاز: داردتعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: استاندارد وضعیت سند: 6دانگ ،