خرید سوله در احمدآبادمستوفی2800متر

کد فایل: 37466

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 15000 آب: دارد متراژ سوله: 2800 برق: 3فاز تعداد خط تلفن: دارد وضعیت سند: 15 جلد سند6دانگ