خرید سوله درمخصوص خیابان بلال1000متر

کدفایل:41739/مساحت کل:2618/سالن:1000متر/100آمپربرق/سند:6دانگ/500متراداری/

قیمت:12میلیارد تومان

شماره تماس:09202020444