خرید سوله جاده مخصوص کرج

خرید سوله جاده مخصوص کرج

کد ملک :۳۸۶۹۴

 مساحت سالن:۹۶۰ /مساحت دفتری:۹۰ /سرایداری:دارد

برق :  دارد۱۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :قیمت کارشناسی
خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده مخصوص کرج,خرید سالن جاده مخصوص کرج,خرید سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص کرج,سالن وسوله جاده مخصوص کرج,سالن جاده مخصوص کرج,سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص ,خرید سالن و سوله جاده مخصوص فروش سالن وسوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله,خرید سالن وسوله