خرید سالن و سوله کمالشهر کرج

خرید سالن و سوله کمالشهر کرج

کد ملک :۳۷۸۱۷

مساحت کل : ۱۸۰۰/ مساحت سالن:۷۸۸ /مساحت دفتری: /سرایداری:

برق :  دارد ۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد ۵خط    / گاز:  دارد     آب :   دارد چاه

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فروش سالن سوله,فروش سالن,فروش سوله,فروش کمالشهر کرج ,فروش سوله کرج کمالشهر,فروش سوله کرج,فروش سالن سوله کمالشهر،سالن سوله کرج کمالشهر,سالن کرج,سوله کمالشهر ,فروش سالن و سوله کمالشهر کرج,فروش سالن سوله کرج کمالشهر