خرید سالن و سوله کاروانسرا سنگی

املاک صنعتی فتحخرید سالن و سوله کاروانسرا سنگی

کد ملک :۳۷۵۰۲

مساحت کل :۲۵۰۰ / مساحت سالن:۱۰۰۰ /مساحت دفتری:۲۰۰متر /سرایداری:

برق :  دارد ۷۵آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

سرد خانه سوله صنعتی ماشین آلات
قیمت کل :۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فروش سالن وسوله مخصوص کاروانسرا سنگی، فروش سالن,خرید سوله ،خریدسالن خرید سوله ,خرید سالن و سوله کاروانسرا سنگی,خریدفروش شهید لشگری کاروانسرا سنگی,فروش سان,فروش خرید سالن و سوله جاده مخصوص کرج کاروانسرا سنگی