خرید سالن و سوله پرند

خرید سالن و سوله پرند

کد ملک :۳۹۰۴۸

مساحت کل : ۵۰۰۰/ مساحت سالن:۲۲۰۰ /مساحت دفتری:۱۰۰ /سرایداری:۵۰

برق :  دارد ۲۵۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تلفن:09202020444

ملک۳بر است.
قیمت کل :۴میلیارد
فروش سالن و سوله شهرک صنعتی پرند ، فروش سالن و سوله,خرید سالن و سوله شهرک صنعتی اشتهاردپرند ,خرید فروش سالن و سوله شهرک صنعتی پرند,خریدفروش سالن و سوله شهرک صنعتی پرند,فروش سالن و سوله شهرک صنعتی پرند,فروش سالن و سوله شهرک صنعتی پرند فروش  سالن و سوله شهرک صنعتی پرند