خرید سالن و سوله ملارد

خرید سالن و سوله ملارد

کد ملک :۳۷۹۲۱

مساحت کل :۶۹۰ / مساحت سالن: ۳۰۰/مساحت دفتری:۲۱۵

برق :  دارد ۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد  ۴خط   / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید شهریار,خرید سالن شهریار,خرید سوله شهریار,خرید سالن سوله شهریار,سالن سوله شهریار,سالن شهریار,سوله شهریار,خرید سالن و سوله ,خرید سالن و سوله شهریار,خرید سالن وسوله شهریار,سالن وسوله شهریار,سالن و سوله شهریار, فروش سوله شهریار,فروش سالن وسوله شهریار,فروش سالن و سوله شهریار,فروش سالن سوله شهریار