خرید سالن و سوله مخصوص

خرید سالن و سوله مخصوص

کد ملک :۳۹۰۵۱

مساحت کل :۳۰۰ / مساحت سالن:۱۳۰ /مساحت دفتری: دارد/سرایداری:دارد

برق :  دارد۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

قیمت کل :۱/۳۰۰میلیارد

تلفن تماس: 09202020444

خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده مخصوص کرج,خرید سالن جاده مخصوص کرج,خرید سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص کرج,سالن و سوله جاده مخصوص کرج,سالن جاده مخصوص کرج,سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص ,خرید سالن و سوله جاده مخصوص فروش سالن و سوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله,خرید سالن و سوله