خرید سالن و سوله مخصوص

خرید سالن و سوله مخصوص

کد ملک :۳۷۸۸۳

مساحت کل :۶۰۰۰ / مساحت سالن: ۴۰۰۰

برق :  دارد۴۰۰آمپر       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :متری ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره جاده مخصوص کرج,اجاره سالن جاده مخصوص کرج,اجاره سوله جاده مخصوص کرج,اجاره سالن سوله جاده مخصوص شهید لشگری٫سالن جاده مخصوص