خرید سالن و سوله مخصوص کرج

خرید سالن و سوله مخصوص کرج

کد ملک :۳۸۸۹۹

مساحت کل :۱۵۰۰ / مساحت سالن:۶۰۰ /مساحت دفتری:۱۴۰ /سرایداری:دارد

برق :  دارد ۳فاز     /   تلفن :  دارد ۱۰خط    / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

سند ۶ دانگ
قیمت کل :۲/۷۲۰میلیارد
خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده مخصوص کرج,خرید سالن جاده مخصوص کرج,خرید سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص کرج,سالن وسوله جاده مخصوص کرج,سالن جاده مخصوص کرج,سوله جاده مخصوص کرج,خرید سالن سوله جاده مخصوص ,خرید سالن و سوله جاده مخصوص فروش سالن وسوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله جاده مخصوص ,فروش سالن سوله,خرید سالن وسوله