خرید سالن و سوله قلعه حسن خان

خرید سالن و سوله قلعه حسن خان

کد ملک :۳۷۷۹۰

مساحت کل :۱۵۰۰۰

برق :  دارد۴۰۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۴۲۲۷متر که ۱۰۰۰ متر سوله و ۳۰متر اداری.. ۵۰۰متر که ۲۵۰متر آن سوله و ۴۰متر دیگر اداری ۳۱۲۲ متر که ۷۰۰متر سوله ۱۰۰متر اداری. جرثقیل در محوطه ۱۶ تنی دارای استخر کوچک
خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید قلعه حسن خان ؛خرید سالن قلعه حسن خان,خرید سوله قلعه حسن خان,خرید سالن سوله ,سالن سوله قلعه حسن خان ,سالن قلعه حسن خان,سوله خرید قلعه حسن خان