خرید سالن و سوله عباس آباد

خرید سالن و سوله عباس آباد

کد ملک :۳۹۲۹۰

مساحت کل :۱۴۹۶ / مساحت سالن:۱۵۱۶ /مساحت دفتری:دارد /سرایداری:دارد

برق :  دارد ۱۰۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد۲۰۵G  /   آب :   دارد

قیمت کل :۲/۸۰۰میلیارد
خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید شهرک صنعتی عباس آباد,خرید سالن شهرک صنعتی عباس آباد,خرید سوله شهرک صنعتی عباس آباد ,خرید سالن سوله شهرک صنعتی عباس آباد,سالن سوله شهرک صنعتی عباس آباد,سالن شهرک صنعتی عباس آباد