خرید سالن و سوله صفا دشت

www.hisanat.comخرید سالن و سوله صفا دشت

کد ملک :۳۸۹۳۲

مساحت کل :۳۷۵۰ / مساحت سالن:۴۵۰ /مساحت دفتری:دارد /سرایداری:دارد

برق :  دارد۳۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

قیمت کل :۱/۲۰۰میلیارد

تلفن تماس : 09202020444

خرید سالن وسوله، خرید سالن,خرید سوله,خرید سالن سوله صفا دشت ,فروش سوله صفا دشت,فروش سالن وسوله صفا دشت,فروش سالن وسوله صفا