خرید سالن و سوله شهریار

خرید سالن و سوله شهریار

کد ملک :۳۷۹۵۰

مساحت کل :۳۰۰۰ / مساحت سالن:۱۶۴۴ /مساحت دفتری:۲۵۰ /سرایداری:دارد

برق :  دارد ۱۰۰+۲۵آمپر     /   تلفن :  دارد ۶خط    / گاز:  دارد ۶۰g /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

فروش یا معاوضه با زمین یا ملک قابل ساخت مسکونی در تهران
قیمت کل :۵/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید شهریار,خرید سالن شهریار,خرید سوله شهریار,خرید سالن سوله شهریار,سالن سوله شهریار,سالن شهریار,سوله شهریار,خرید سالن و سوله ,خرید سالن و سوله شهریار,خرید سالن وسوله شهریار,سالن وسوله شهریار,سالن و سوله شهریار, فروش سوله شهریار,فروش سالن وسوله شهریار,فروش سالن و سوله شهریار,فروش سالن سوله شهریار