خرید سالن و سوله شهرک صنعتی هشتگرد

خرید سالن و سوله شهرک صنعتی هشتگرد

کد ملک :۳۸۶۳۷

مساحت کل :۵۰۰۰ / مساحت سالن:۵۰۰۰ /مساحت دفتری:دارد /سرایداری:دارد

برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

در چند سالن با امکانات
قیمت کل :۱۳/۵۰۰میلیارد
فروش سالن و سوله شهرک صنعتی هشتگرد ، فروش سالن و سوله,خرید سالن و سوله شهرک صنعتی اشتهاردهشتگرد ,خرید فروش سالن و سوله شهرک صنعتی هشتگرد,خریدفروش سالن و سوله شهرک صنعتی هشتگرد,فروش سالن و سوله شهرک صنعتی هشتگرد,فروش سالن و سوله شهرک صنعتی هشتگرد فروش  سالن و سوله شهرک صنعتی هشتگرد