خرید سالن و سوله شهرک صنعتی خوارزمی

خرید سالن و سوله شهرک صنعتی خوارزمی

کد ملک :۳۸۸۵۸

مساحت کل :۱۰۰۰۰ / مساحت سالن:۳۰۰۰ /مساحت دفتری: دارد/سرایداری:دارد

برق :  دارد۴۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد۱۰خط     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

با تخفیف
قیمت کل :۴/۵۰۰میلیارد
خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید شهرک صنعتی خوارزمی,خرید سالن شهرک صنعتی خوارزمی,خرید سوله شهرک صنعتی خوارزمی,خرید سالن سوله شهرک صنعتی خوارزمی,سالن سوله شهرک صنعتی خوارزمی,سالن شهرک صنعتی خوارزمی,سوله شهرک صنعتی خوارزمی