خرید سالن و سوله جاده قدیم

خرید سالن و سوله جاده قدیم

کد ملک :۳۸۷۳۳

مساحت کل :۲۴۰ / مساحت سالن: ۲۲۰/مساحت دفتری:۲۰ /سرایداری:دارد

برق :  دارد ۵۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تلفن:09202020444

قیمت کل :۱/۴۰۰میلیارد
خرید سالن و سوله جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,خریدسالن سوله,خرید سالن,خرید سوله خرید سالن سوله جاده قدیم کرج,خریدسالن جاده قدیم کرج,خرید سوله جاده قدیم کرج,خرید جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم