خرید سالن و سوله جاده قدیم

خرید سالن و سوله جاده قدیم

کد ملک :۳۸۹۲۲

مساحت کل :۲۵۰۰ / مساحت سالن:۱۱۰۰ /مساحت دفتری: /سرایداری:

برق :  دارد۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

قیمت کل :۱۰ میلیارد

شماره تماس: 09202020444

خرید سالن و سوله جاده قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,خریدسالن سوله,خرید سالن,خرید سوله خرید سالن سوله جاده قدیم کرج,خریدسالن جاده قدیم کرج,خرید سوله جاده قدیم کرج,خرید جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم