خرید سالن و سوله جاده شهریار

خرید سالن و سوله جاده شهریار

کد ملک :۳۹۱۵۷

مساحت کل :۲۰۰۰ / مساحت سالن:۶۰۰ /مساحت دفتری:۱۲۰ /سرایداری:دارد

برق :  دارد۱۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

قیمت کل: ۲میلیارد

تلفن تماس: 09202020444

خرید اجاره سالن سوله,خرید سالن,اجاره سوله,خرید شهریار,خرید سالن شهریار,خریدسوله شهریار,خرید سالن سوله شهریار,سالن سوله شهریار,سالن شهریار,سوله شهریار,خرید سالن و سوله ,خرید سالن و سوله شهریار,خرید سالن وسوله شهریار