خرید سالن و سوله تهران

خرید سالن و سوله تهران

کد ملک :۳۷۸۷۸

مساحت کل :۲۱۷۰ / مساحت سالن:۷۰۰ /مساحت دفتری:۳۰۰ /سرایداری:

برق :  دارد۲۰۰آمپر       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت کل : متری ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان
اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سالن سوله,اجاره تهران ,اجاره سالن تهران,اجاره سوله تهران,اجاره سالن سوله تهران٫سالن تهران خ آزادی