خرید سالن و سوله باقر شهر

خرید سالن و سوله باقر شهر

کد ملک :۳۷۸۷۷

مساحت کل :۱۳۰۰ / مساحت سالن:۸۰۰ /مساحت دفتری: ۳۵/سرایداری:۱۲

برق :  دارد ۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

دهنه ۲۰ متر
قیمت کل :متری ۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان
فروش سالن سوله باقر شهر ,فروش سالن باقر شهر,فروش سالن باقر شهر، سوله فروش باقر شهر,فروش سالنباقر شهر,فروش سوله و سالن باقر شهر,سوله فروش باقر شهر ،سالن سوله فروش باقر شهر