خرید سالن و سوله اسلامشهر

خرید سالن و سوله اسلامشهر

کد ملک :۳۷۸۳۹

مساحت کل :۶۰۰۰ / مساحت سالن: ۱۴۰۰/مساحت دفتری: ۲۲۰/سرایداری:۱۰۰

برق :  دارد ۳۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد۵ خط     / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
فروش سالن وسوله اسلامشهر ، فروش سالن وسوله,خرید سالن وسوله ،خرید فروش سالن وسوله اسلامشهر ، فروش سالن وسوله,خرید  ،خرید سوله,خرید ,خرید فروسالن وسوله اسلامشهر,خریدفروش سالن وسوله اسلامشهر,فروش سالن وسوله اسلامشهر,فروش سالن وسوله اسلامشهر فروش سالن سوله,فروش سالن,خرید سوله,